LT

APTA virtuvė

Čia bus talpinama informacija registruotiems APTA nariams

(Štai tokio tipo, kaip  pav. 2013 m.)

 

 

Informacija registruotiems vartotojams:

2013.11.02

APTA SUSIRINKIMO DARBOTVARKE

 

 

Atsižvelgiant į tai, kad APTA neturi formaliai veikiančios valdybos (iš 3 valdybos nariu šiuo metu dirba  tik vienas narys, 1 įteikęs atsistatydinimo pareiškimą, 1 sustabdęs veiklą) ir remiantis APTA įstatais man suteiktais įgaliojimais, skelbių neeilinį visuotinį APTA narių susirinkimą.

Susirinkime, siūlau spręsti šiuos klausimus: 


P.S. Sis susirinkimas, deja, neivyko...