LT EN

Naudingos nuorodos

Mūsų asociacijos iniciatorės ir steigėjos Birutės wan der Weg - Bražiūnienės įkurtas tinklalapis: http://atstumimosindromas.info

Europos tėvų platformos (PEF)  puslapis

http://europeanfathers.wordpress.com/2013/10/04/35/

Parental Alienation Awareness Organization oficialus tinklalapis:

http://www.paawareness.org
Shared parenting: 

http://twohomes.org/en_home


Paramos vaikams centras

http://www.vaikystebesmurto.lt/lt


United Nations for Human Rights

http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/comments.htm