LT

Prašymo forma

 

Vardas, pavardė,  asmens kodas 

……….…………………………………..

(adresas)

 ……….……………………………………..

(Tel. Nr., El. pašto adresas)

                                         

ASOCIACIJOS  PRIEŠ TĖVŲ ATSTŪMIMĄ  PIRMININKUI

Juridinio asmens kodas: 302696004

Reg. adresas: M. K. Čiurlionio g. 70A-3, Vilnius

  

PRAŠYMAS

DĖL PRIĖMIMO Į ASOCIACIJĄ

 _________________

(data)

_________________

(vieta)

 

  

Prašau, mane     ­­­­____________________          _______________________,

priimti į  ASOCIACIJOS PRIEŠ TĖVŲ ATSTŪMIMĄ narius.  Su Asociacijos įstatais esu susipažinęs/-usi. Sutinku ir pasižadu laikytis Asociacijos įstatų ir numatytos veiklos.

                                                                                                                                                                                           Vardas, pavardė, parašas