LT

APTA pasiūlymai

Pasiūlymai ir diskusijos:

1) Siūlyti Seimui sukurti naują įstatyminę bazę, kuri užtikrintų efektyvų ikiteisminį ginčų šeimos bylose dėl vaiko gyvenamosios vietos ir bendravimo sąlygų su skyrium gyvenančiu tėvu sprendimą,

2) Siekti, kad Lietuvos CK bei BK įstatymai, ginantys vaikų ir tėvų teises, būtų efektyviai vykdomi, kad už vaikų psichologinį žalojimą ir piktnaudžiavimą tėvų valdžia būtų taikomą reali teisinė atsakomybė.

3) Pateikti specializuotų šeimos teismų privalumus sprendžiant vaikų ir tėvų teisių į šeimos ryšius po tėvų skyrybų užtikrinimo klausimus

4) Siūlyti LPS ir VTAT sukurti kompetentingas psichologines tarnybas - Šeimos Mediacijos Centrus (ŠMC).

5) Tėvų atstūmimo ir Tėvų atstūmimo sindromo (TAS), kaip vaikų psichologinio žalojimo po tėvų skyrybų pasekmės pripažinimas, realios  atsakomybės  taikymas atstūmimo proceso iniciatoriui.