LT EN

Naujienos

2019.01.21

Vienišo tėvo kova


Institucijoms nepripažįstant tėvų atstūmimo ir nesudarant galimybės tėvams po skyrybų auginti vaikus lygiavertės tėvystės sąlygomis, vaikai yra žalojami, teigė prieš sistemą piketavęs tėtis Ramūnas Kvietkauskas. Ilgametis „Asociacijos prieš tėvų atstūmimą“ narys, daugybę metų atstovaujantis organizacijai „Europos tėvų platforma“, dviejų vaikų tėvas vakar piketavo vienas.

 

„Aš piketuodamas jaučiuosi nesmagiai, nes vyrams dėl visuomenėje nusistovėjusių stereotipų gėda skųstis, tarsi pripažįstant asmeninį bejėgiškumą. Tačiau esu pats nukentėjęs nuo tėvų atstūmimo, kovojau už teisę bendrauti su vaikais, išnaudojau visus teisinės kovos būdus, perėjau visas instancijas ir visur buvau sutryptas, nubaustas, pažemintas. Visgi man rūpi mano vaikų ateitis, ši problema aktuali daugeliui, todėl priėmiau sunkų, bet apgalvotą sprendimą - eiti į viešumą, - „Vakaro žinioms“ sakė piketuotojas. - Tėvų atstūmimas - reiškinys, kai paprastai skyrybų metu vienas iš tėvų (dažniausiai motina) trukdo kitam iš tėvų išlaikyti ryšį su vaikais. Tam naudojama vaikų nuteikinėjimas, kontakto ribojimas, neišprusę specialistai - vaiko teisių tarnybų darbuotojai, teisėjai, psichologai, politikai“, - teigė pašnekovas.

„Pažangiausi pasaulio specialistai pripažįsta, kad tėvų atstūmimas - vaikus žalojantis reiškinys. Tai psichologinio smurto forma, kurios pasekmės yra panašios, kaip patyrus sunkų fizinį smurtą ar tvirkinimą. Tačiau naivūs mūsų specialistai, įsivaizduodami, kad gina vaiko saugumą ir ramybę, stodami smurtautojo pusėn ima riboti tėčių bendravimą su vaikais. Taip užkertamas kelias vaikams augti globojamiems abiejų tėvų. Vaikai tampa institucinio smurto aukomis, o specialistai ir institucijos - smurto sąjungininkais“, - dėstė Ramūnas.

„Nesibaigiančio bylinėjimosi metu įsitikinau, kad dauguma vaikų likimus sprendžiančių specialistų Lietuvoje yra visiškai neišprusę tėvo atstūmimo srityje, - sako R.Kvietkauskas ir išvardina teisėjų, politikų, psichologų pavardes, tarp kurių ir visiems žinomos vaikų „gynėjos E.Žiobienė su D.Šakaliene bei psichiatras L.Slušnys. - O juk šie specialistai sprendžia vaikų likimus ir, nusprendę neteisingai, juos žaloja.“

„Seimo narė D.Šakalienė tėvų atstūmimą 2016 metais spaudoje išvadino pseudoteorija, skirta pedofilams prisidengti. Vaiko teisių kontrolierė E.Žiobienė ir tas pats L.Slušnys, susitikimų metu man skundžiantis dėl tėvų atstūmimo, tik pašaipiai prunkštaudavo, neva kokias nesąmones čia kalbu. Jų nuomone, toks reiškinys apskritai neegzistuoja. Piketu siekiu ne tik atkreipti visuomenės dėmesį į ignoruojamą problemą, bet ir praplėsti neišprususių specialistų pasaulėžiūrą ir padidinti jų žinių bagažą. Esu pasiruošęs atvirai diskusijai šiomis temomis su visomis institucijomis. Tačiau esu realistas: suprantu, kad spręsti mano keliamas problemas daug kam neparanku“, - atvirai nuogąstavo R.Kvietkauskas.

Teisėjai irgi keičiasi

LAT Civilinių bylų skyriaus teisėjas Algis Norkūnas akcentavo tai, kad teisėjai ir teismai visada nagrinėja konkrečias bylas. „Tokia bendra praktika. Teorinės galimos nuostatos atskirai nėra analizuojamos, bet vertinama veiksnių visuma - bylos aplinkybės, vaiko gerovės klausimas, tėvų įtaka. Visa tai, kas apima sąvoką „geriausi vaiko interesai“, - „Vakaro žinioms“ sakė pašnekovas. „Teismuose, vadovaujantis lygiateisiškumo principu, yra nagrinėjami įrodymai ir tada sprendžiama, su kuriuo iš tėvų bus geriau vaikui. Galutinį sprendimą lemia tai, kaip kam pavyksta įrodyti, - teigė A.Norkūnas. - Kita vertus, praėjusiais metais Lietuvos teismuose išnagrinėta apie 1400 bylų dėl bendravimo tvarkos ir vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, kas rodo, kad tėvų kovos dėl vaikų yra kultūrinė mūsų krašto problema.“Paklaustas apie situaciją, kad absoliučia dauguma atvejų vaikai paliekami su mamomis, pašnekovas pripažino, kad nors teisėjai ir vertina įrodymus, jie gali turėti ir savų nuostatų. „Tiesa, tai pasakytina tik apie vyresnės kartos teisėjus. Jaunesni, modernesni kitaip žiūri tiek į vaikų auklėjimo, tiek į vaikų teisių problematiką“, - leidiniui sakė A.Norkūnas.

Atsakydamas į klausimą apie lygiavertę tėvystę, teisėjas akcentavo, kad pirmiausia turėtų būti atsižvelgiama į tai, kiek tokiu būdu pavyks užtikrinti vaikui stabilumą. „Bet kokius žmogiškus santykius teisinėmis priemonėmis sureguliuoti yra sunku, - pabrėžė A.Norkūnas. - Teismai gali priimti sprendimus, antstoliai gali mėginti užtikrinti jų vykdymą, tačiau kol tėvai neišmoks susikalbėti tarpusavyje, situacija nepasikeis.“

Trigrašis


Pirmą kartą nuo teisėjų savivaliavimo ir atvirai skyrium gyvenančių tėvų-vyrų atžvilgiu vykdomos diskriminacijos pavargę tėčiai prie LAT piketavo 2014-aisiais. Tuomet juos priėmę LAT teisėjai žadėjo atkreipti dėmesį į įvardintas problemas ir ieškoti būdų jas spręsti. Panašu, kad LAT pažadų netesėjo, nes piketai kartojasi.

 

Šaltinis: https://www.respublika.lt/lt/naujienos/lietuva/kitos_lietuvos_zinios/vieniso_tevo_kova/