LT EN

Naujienos

2020.05.13

Neeilinis visuotinis narių susirinkimas


Šaukiamas neeilinis visuotinis narių susirinkimas


2020-05-02

Šaukiamas neeilinis visuotinis narių susirinkimas 

Asociacija prieš tėvų atstūmimą (APTA) (Juridinio asmens kodas: 302696004) valdybos sprendimu 2020 m. gegužės 17 d. 18 val. adresu: Vilnius, Olandų g. 50 (I-ojo aukšto holas) šaukiamas APTA neeilinis visuotinis narių susirinkimas, numatant šią darbotvarkę:

 

1. Įžanginis žodis apie APTA Asociacijos veiklą.

2. Darbotvarkės tvirtinimas.

3. Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus tvirtinimas.

4. Dėl asociacijos APTA įstatų pakeitimo.

5. Dėl asociacijos APTA narystės mokesčių dydžių ir mokėjimo tvarkos.

6. Asociacijos APTA metinių veiklos ir finansinių ataskaitų pristatymas nuo 2012 iki 2019 m. bei jų tvirtinimas.

7. Asociacijos APTA pirmininko rinkimai.

8. Asociacijos APTA valdybos rinkimai.

9. Narių pasisakymai, siūlymai.

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą: Ramūnas Kvietkauskas (tel. Nr.: +370 600 50271).

 APTA narys, nedalyvaujantis visuotiniame narių susirinkime, gali balsuoti iš anksto raštu, pateikiant rašytinį biuletenį pagal APTA įstatų patvirtintą išankstinio rašytinio balsavimo visuotiniame narių susirinkime tvarką.

 

L.e.p. Pirmininkas  Kęstutis Griciūnas


PATIKSLINTA DARBOTVARKĖ

2020-05-13


 

1. Įžanginis žodis apie APTA veiklą.

2. Darbotvarkės tvirtinimas.

3. Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus tvirtinimas.

4. Dėl APTA įstatų pakeitimo.

5. Dėl APTA narystės mokesčių dydžių ir mokėjimo tvarkos.

6. APTA metinių veiklos ir finansinių ataskaitų pristatymas nuo 2012 iki 2019 m. bei jų tvirtinimas.

7. Asociacijos buveinės keitimas.

8. APTA pirmininko rinkimai.

9. APTA valdybos rinkimai.

10. Naujų narių priėmimas,  pasisakymai, siūlymai.


L.e.p. Pirmininkas  Kęstutis Griciūnas